• Accesorios para destilación de aceites esenciales
  • Accesorios para determinación acidez volátil
  • Adaptadores Claisen
  • Adaptadores Kjeldahl antisalpicaduras
  • Aparato Dean Stark
  • Aparatos de KIpp
  • Columnas Vigreux
  • Equipos para destilación
  • Kits para química orgánica
  • Separadores por giro
  • Tubos acodados